多功能测试表 là gì? Đồng hồ đa năng tiếng trung (duō gōngnéng cèshì biǎo)

Toi hieu roi tieng Trung la gi
Rate this post

多功能测试表 tiếng Trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 多功能测试表 trong tiếng Trung.

多功能测试表 tiếng trung là gì?

多功能测试表 tiếng trung có nghĩa là đồng hồ đa năng (duō gōngnéng cèshì biǎo)

  • 多功能测试表 tiếng trung có nghĩa là đồng hồ đa năng (duō gōngnéng cèshì biǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Điện đài.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đồ điện.

Đồng hồ đa năng (duō gōngnéng cèshì biǎo) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 多功能测试表 (duō gōngnéng cèshì biǎo).

Ý nghĩa – Giải thích 多功能测试表

多功能测试表 tiếng trung nghĩa là đồng hồ đa năng (duō gōngnéng cèshì biǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Điện đài..

Đây là cách dùng 多功能测试表 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đồ điện 多功能测试表 tiếng trung là gì? (hay giải thích đồng hồ đa năng (duō gōngnéng cèshì biǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Điện đài. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 多功能测试表 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 多功能测试表 tiếng trung / đồng hồ đa năng (duō gōngnéng cèshì biǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Điện đài..

Truy cập Tiengtrunggiaotiep.edu.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Trung liên tục được cập nhập. Tiếng Trung Phượng Hoàng là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *