焊接 là gì? Hàn nối tiếng trung (hànjiē)

Toi hieu roi tieng Trung la gi
Rate this post

焊接 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 焊接 tiếng trung Kỹ thuật.

焊接 tiếng trung là gì?

焊接 tiếng trung có nghĩa là hàn nối (hànjiē)

  • 焊接 tiếng trung có nghĩa là hàn nối (hànjiē ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thủy điện.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

Hàn nối (hànjiē) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 焊接 (hànjiē).

Ý nghĩa – Giải thích 焊接

焊接 tiếng trung nghĩa là hàn nối (hànjiē ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thủy điện..

Đây là cách dùng 焊接 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 焊接 tiếng trung là gì? (hay giải thích hàn nối (hànjiē ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thủy điện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 焊接 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 焊接 tiếng trung / hàn nối (hànjiē ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thủy điện..

Truy cập Tiengtrunggiaotiep.edu.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Trung liên tục được cập nhập. Tiếng Trung Phượng Hoàng là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *