进场灯 là gì? Đèn soi vào sân bay tiếng trung (jìn chǎng dēng)

Toi hieu roi tieng Trung la gi
Rate this post

进场灯 tiếng Trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 进场灯 trong tiếng Trung.

进场灯 tiếng trung là gì?

进场灯 tiếng trung có nghĩa là đèn soi vào sân bay (jìn chǎng dēng)

  • 进场灯 tiếng trung có nghĩa là đèn soi vào sân bay (jìn chǎng dēng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy bay.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao thông.

Đèn soi vào sân bay (jìn chǎng dēng) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 进场灯 (jìn chǎng dēng).

Ý nghĩa – Giải thích 进场灯

进场灯 tiếng trung nghĩa là đèn soi vào sân bay (jìn chǎng dēng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy bay..

Đây là cách dùng 进场灯 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao thông 进场灯 tiếng trung là gì? (hay giải thích đèn soi vào sân bay (jìn chǎng dēng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy bay. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 进场灯 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 进场灯 tiếng trung / đèn soi vào sân bay (jìn chǎng dēng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy bay..

Truy cập Tiengtrunggiaotiep.edu.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Trung liên tục được cập nhập. Tiếng Trung Phượng Hoàng là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *