定音鼓 là gì? Trống định âm tiếng trung timpani (dìngyīngǔ)

Toi hieu roi tieng Trung la gi
Rate this post

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm 定音鼓 tiếng trung

定音鼓 tiếng trung là gì?

定音鼓 tiếng trung có nghĩa là trống định âm timpani (dìngyīngǔ)

  • 定音鼓 tiếng trung có nghĩa là trống định âm timpani (dìngyīngǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhạc cụ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghệ thuật.

Trống định âm timpani (dìngyīngǔ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 定音鼓 (dìngyīngǔ).

Ý nghĩa – Giải thích 定音鼓

定音鼓 tiếng trung nghĩa là trống định âm timpani (dìngyīngǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhạc cụ..

Đây là cách dùng 定音鼓 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghệ thuật 定音鼓 tiếng trung là gì? (hay giải thích trống định âm timpani (dìngyīngǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhạc cụ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 定音鼓 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 定音鼓 tiếng trung / trống định âm timpani (dìngyīngǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhạc cụ..

Truy cập Tiengtrunggiaotiep.edu.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Trung liên tục được cập nhập. Tiếng Trung Phượng Hoàng là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *